Homeบทความบทความทั่วไป

บทความทั่วไป

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 ปัญหาเรื่องการทำแท้ง ตอนที่ 2 เขียนโดย คพ.วัชรพล กู้ชาติ 21 กรกฎาคม 2564 69
2 สาสน์พระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 55 "มาดูซิ" (ยน 1:46) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19 กรกฎาคม 2564 74
3 "Sea Sunday" คืออะไร? เขียนโดย พระคาร์ดินัล ปีเตอร์ เค. เอ. เติร์กซัน 19 กรกฎาคม 2564 71
4 คำแนะนำเรื่อง "การกลับใจด้านงานอภิบาลของชุมชนแห่งความเชื่อในการให้บริการการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร" โดยสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ เขียนโดย สิเมโอน 19 กรกฎาคม 2564 75
5 ปัญหาเรื่องการทำแท้ง ตอนที่ 1 (สภาวะและสภาพของตัวอ่อนกับความเป็นมนุษย์) เขียนโดย คพ.วัชรพล กู้ชาติ 19 กรกฎาคม 2564 74
6 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เขียนโดย Super User 19 กรกฎาคม 2564 68
7 สรุปคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการทำแท้ง เขียนโดย บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา 19 กรกฎาคม 2564 74
8 คำแนะนำสำหรับพระสงฆ์ ผู้ฟังแก้บาปกรณีบาปทำแท้ง เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19 กรกฎาคม 2564 67
9 แบบอย่างบุญราศีเยาวชนไทย 3 องค์ เขียนโดย สิเมโอน 19 กรกฎาคม 2564 68
10 แผนงานปีเยาวชน 2021 ในสังฆมณฑลจันทบุรี เขียนโดย ย.อยุธยา 19 กรกฎาคม 2564 76
11 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกัน เขียนโดย สิเมโอน 19 กรกฎาคม 2564 80
12 The Social Dilemma เมื่อเทคโนโลยีกำลังชักใยความคิดมนุษย์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19 กรกฎาคม 2564 73
13 ผู้รับใช้สามัญธรรมดา (ที่ไม่ธรรมดา) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19 กรกฎาคม 2564 79
14 ประวัติงานด้านสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี เขียนโดย สุรชัย 19 กรกฎาคม 2564 73
15 พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน หรือ RCIA เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19 กรกฎาคม 2564 75
16 พระสันตะปาปา ฟรังซิส : เพื่อคนยากจนและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19 กรกฎาคม 2564 76
17 วันสื่อมวลชน ครั้งที่ 54 เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19 กรกฎาคม 2564 69
18 ปีแห่งนักบวชคณะเยสุอิต (Ignatian Year) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 24 มิถุนายน 2564 65
19 พระสันตะปาปาฟรังซิสให้ทำสมัชชาบิชอปสากล สมัยสามัญครั้งที่ 16 (Synod of Bishops)1 จากพระศาสนจักรท้องถิ่นสู่พระศาสนจักรสากล เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 24 มิถุนายน 2564 90
20 ครบรอบ 100 ปี คณะพลมารีย์สากล (1921-2021) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 27 เมษายน 2564 301
21 สรุปเอกสารเตรียมการสมัชชาบิชอบสากล ปี 2020 เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 27 เมษายน 2564 141
22 การสอนคําสอนกับการนําเข้าสู่วัฒนธรรมในสังฆมณฑลจันทบุรี เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 26 เมษายน 2564 155

สถิติการเยี่ยมชม

6300799
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2297
2591
10323
6276582
4888
56812
6300799
Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-02 16:28:23

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com