วาจาธรรมนำชีวิต

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

2042612
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6240
4652
6240
2011482
68359
97109
2042612
Your IP: 54.81.209.0
Server Time: 2018-03-18 22:32:02
KAMSONCHAN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูงานนักศึกษาแสงธรรมปี 4


นักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม ได้มาศึกษาดูงานของทางแผนกคริสตศาสนธรรม ก่อนจบการศึกษา ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์สำหรับน้องๆ ในการเป็นครูคำสอนต่อไป

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ


แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกฯ ได้รับเชิญให้จัดอบรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12 โรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ โดยมีการแนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2018 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

โครงการมารานาธา ประจำเดือนกุมภาพันธ์


แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี จัดให้มีช่วงเวลาของการพบพระ โดยอาศัยพระวาจาและการภาวนา ภายใต้โครงการ “มารานาธา” โดยมีการฝึกจิตสวดภาวนา เฝ้าศีล และอธิบายพระคัมภีร์ในหัวข้อโยบ เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

แวดวงคำสอนต่างประเทศ

อิตาลี : การอบรมสำหรับครูคำสอน

เพราะครูคำสอนคือผู้ที่ได้รับกระแสเรียกพิเศษจากพระเป็นเจ้าให้มีหน้าที่ปลูกฝัง, ถ่ายทอด รวมถึงบำรุงรักษาความเชื่อให้กับเด็กๆ คำสอน รวมถึงผู้ใหญ่หลายๆ ท่านที่กลับใจมารับศีลล้างบาปด้วย สังฆมณฑล Molfetta อิตาลีเห็นความสำคัญของครูคำสอนจึงได้จัดให้มีการอบรมขึ้นในวันที่ 16-17-18 มกราคม 2018 นี้ ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกาศในวันนี้จากพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium)” สังฆมณฑลของเชิญชวนครูคำสอนทุกท่าน ผู้ให้การอบรมศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมในเขตที่ตนเองถนัด

อิตาลี : สัมมนาครูคำสอนระดับสังฆมณฑล


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา สังฆมณฑล Senigallia ได้จัดสัมมนาประจำปีสำหรับครูคำสอนขึ้น โดยมีหน่วยงานคริสตศาสนธรรมของสังฆมณฑลเป็นผู้ดำเนินการ

อิตาลี: สนพ.เปาลีเน เสนอนิตยสารเพื่อครูคำสอนประจำวัด


เริ่มต้นปีใหม่กับการหาข้อมูล ความรู้ดีๆ เพื่อตนเองและเด็กๆ คำสอนของเรา สำนักพิมพ์เปาลีเนขอเสนอนิตยสารเพื่อครูคำสอนประจำวัดฉบับเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2018

บทความ :: พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com