Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 ตุลาคม | ลูกไม่ได้มีชีวิตเพื่อตนเองแต่เพื่อวิญญาณทั้งหลาย

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 ตุลาคม | ลูกไม่ได้มีชีวิตเพื่อตนเองแต่เพื่อวิญญาณทั้งหลาย

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 11 ตุลาคม  

ลูกไม่ได้มีชีวิตเพื่อตนเองแต่เพื่อวิญญาณทั้งหลาย

๒๓ มกราคม ๑๙๓๗ วันนี้ดิฉันไม่นึกอยากเขียนบันทึก แล้วดิฉัน ได้ยินเสียงในวิญญาณว่า: “ลูกรัก ลูกไม่ได้มีชีวิตเพื่อตนเอง แต่เพื่อวิญญาณทั้งหลาย จงเขียนเพื่อประโยชน์ของพวกเขาลูกก็รู้ว่าความประสงค์ของเราเกี่ยวกับการเขียนบันทึกนี้ได้รับการยืนยันหลายครั้งจากพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของลูก ลูกรู้ว่าสิ่งใดที่เราพอใจ และถ้าลูกสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูด ลูกก็รู้อีกว่าลูกควรถามใคร เราให้ความสว่างแก่เขาในการวินิจฉัยกรณีของเราได้ เราเฝ้ามองเขาอยู่ ลูกรัก จงเป็นเด็กเล็กๆ คนหนึ่งที่มีแต่ความจริงใจและตรงไปตรงมาต่อเขา จงให้คำตัดสินของเขาอยู่เหนือทุกสิ่งที่เราเรียกร้อง เขาจะชี้นำลูกตามที่เราต้องการ หากเขาไม่ยินยอมให้ลูกปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเรา ก็จงมีสันติสุขเถิด เราจะไม่ตัดสินลูก แต่นี่จะเป็นเรื่องระหว่างเรากับเขา ลูกเพียงแต่ต้องนบนอบเท่านั้น

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๘๙๕)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของลูก ลูกจะนบนอบพระองค์เสมอ หลาย ๆ ครั้ง “พระองค์รับสั่งว่า ลูกเอ๋ย จงรู้ไว้เถิดว่าลูกถวายสิริรุ่งโรจน์แก่เราด้วยการแสดงความนบนอบเพียงเรื่องเดียวได้มากยิ่งกว่าด้วยการภาวนาเป็นเวลานานและการทรมานกายเสียอีก” (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๘๙๔)    

ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอโมทนาคุณพระองค์สำหรับบันทึกวิญญาณของนักบุญโฟสตินา เตือนลูกตระหนักถึงการดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ คน​โง่​เอ๋ย คืน​นี้เขา​จะ​เรียก​เอาชีวิต​เจ้า​ไป แล้ว​สิ่ง​ที่​เจ้า​ได้​เตรียม​ไว้​จะ​เป็น​ของ​ใคร​เล่า (ลก.๑๒:๑๐)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4907150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
590
2092
2682
4887678
65526
64117
4907150
Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-25 06:17:01
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com