Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 มีนาคม | เร้าวิงวอนนักบุญโยเซฟ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 1
2 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 มีนาคม | มหาพรตคือ การน้อมรับทุกอย่างด้วยความรัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
3 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 มีนาคม | มหาพรตคือ การปฏิบัติตามประสงค์ของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 10
4 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 มีนาคม | การทรมานกายเล็ก ๆ น้อย ๆ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 11
5 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 มีนาคม | แผ่นศีลคือพระหรรษทานแห่งการกลับใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
6 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มีนาคม | ทรมานกายเพื่อชดเชยบาปแทนคนบาปทั้งหลาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 14
7 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 มีนาคม | ทรมานกายด้วยการอดอาหาร เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 14
8 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 มีนาคม | ชั่วโมงเฝ้าศีลเพื่อทำการชดใช้บาป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 16
9 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มีนาคม | เทศกาลมหาพรตที่ยิ่งใหญ่ (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 10
10 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 มีนาคม | เทศกาลมหาพรตที่ยิ่งใหญ่ (ตอนที่ 1) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 10
11 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 มีนาคม | ปรารถนาให้ลูกถวายตัวเป็นพลีบูชา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
12 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มีนาคม | เราอยากเห็นลูกเป็นเด็กตัวเล็กๆเสมอ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
13 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 มีนาคม | มาพร้อมด้วยพลังและความกล้าหาญที่จะอดทน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
14 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 มีนาคม | มาพร้อมด้วยพลังและความกล้าหาญที่จะอดทน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 21
15 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 มีนาคม | จงมอบความอ่อนแอของลูกแก่เรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
16 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 มีนาคม | วิญญาณที่ทำบาปร้ายแรง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 22
17 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 มีนาคม | เราไม่ได้ยกเว้นใครเลย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
18 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ | คนที่มีบาปมาก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 23
19 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ | ลูกเป็นผู้มีความวางใจเต็มเปี่ยม เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
20 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ | ความทุกข์ของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 23
21 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ | ลำแสงความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
22 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ | ลูกคือพยานยืนยันความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 21
23 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ | ภาชนะแห่งหรรษทาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
24 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ | พระหรรษทานของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 21
25 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ | ความเมตตาอันล้ำลึก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
26 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ | ความเมตตาอันล้ำลึก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
27 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ | ในเวลาที่เขาจะสิ้นใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
28 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ | ภาพหนึ่งตามแบบที่ลูกเห็นนี้ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
29 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ | ความจริงใจต่อคุณพ่อวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
30 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ | วาจาของท่านคือวาจาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
31 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ | เขาเป็นพระสงฆ์ที่ได้อย่างใจเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
32 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ | เราเองที่พูดผ่านปากของท่าน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
33 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ | ลูกถวายเกียรติแก่เราด้วยการแสดงความนบนอบ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
34 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ | ลำแสงทั้งสองช่วยคนบาปใกล้ตาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
35 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ | ลำแสงทั้งสองปกป้องวิญญาณทั้งหลาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
36 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ | ลำแสงทั้งสอง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
37 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ | เราปรารถนาให้นำภาพนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณชน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
38 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ | พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
39 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ | การเพ่งมองพระรูปพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
40 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ | รังสีจากพระรูปพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
41 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ | ภาพพระเมตตาดึงดูดความรัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 45
42 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ | วิญญาณที่แสดงความเคารพต่อภาพนี้จะไม่พินาศ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 40
43 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ | การช่วยเหลือที่มองเห็นได้สำหรับลูกบนโลก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 40
44 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 31 มกราคม | ลูกอธิษฐานให้ศัตรูของลูกหรือเปล่า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
45 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 มกราคม | จงเป็นผู้เมตตากรุณาเสมอ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 36
46 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 มกราคม | ไม่มีถ้อยคำสรรเสริญใดพรรณนาความดีงามของเราได้ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 47
47 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 มกราคม | เราแก้ต่างให้เขาด้วยความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 55
48 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 มกราคม | วางใจในความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 52
49 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 มกราคม | อย่าท้อใจกับการประกาศความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 52
50 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 มกราคม | ประกาศความเมตตายิ่งใหญ่ของเราต่อคนบาปทั้งหลาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 53

หน้า 1 จาก 13

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3429092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3622
4024
15093
3377841
90389
109036
3429092
Your IP: 54.196.208.187
Server Time: 2019-03-20 21:00:39
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com