Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 พฤษภาคม | ประโยชน์จากการสารภาพบาป (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 0
2 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 พฤษภาคม | ประโยชน์จากการสารภาพบาป (ตอนที่ 1) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 0
3 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 พฤษภาคม | เป็นเราเองที่ฟังลูกสารภาพบาป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 1
4 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 พฤษภาคม | ทุกครั้งที่ลูกไปสารภาพบาป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 3
5 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 พฤษภาคม | ความไว้เนื้อเชื่อใจและความรัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 4
6 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 พฤษภาคม | ใครก็ตามที่วางใจในความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 6
7 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 พฤษภาคม | เราปรารถนาจะชโลมความเมตตาลงบนวิญญาณมนุษย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 6
8 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 พฤษภาคม | จงวิงวอนเพื่อให้พวกเขามีความวางใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 7
9 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 พฤษภาคม | อย่าจากไปโดยปราศจากความวางใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 10
10 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 พฤษภาคม | ความไม่วางใจทำให้พระเยซูเจ้าเสียใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 12
11 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 พฤษภาคม | ความไม่วางใจทำให้พระเยซูเจ้าเสียใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 8
12 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 พฤษภาคม | ความเคลือบแคลงใจทำร้ายเราสาหัสที่สุด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
13 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 พฤษภาคม | เราเศร้าใจยิ่งนัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
14 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 พฤษภาคม | วิญญาณที่จะหันมาพึ่งความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
15 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 พฤษภาคม | ความระแวงของวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
16 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 เมษายน | คนบาปจงอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 35
17 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 เมษายน | คนบาปจงอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 35
18 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 เมษายน | ภาพพระเมตตาจะได้รับการเสกวันฉลองพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 38
19 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 9 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
20 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 8 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
21 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 7 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
22 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 6 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
23 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 5 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
24 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 4 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
25 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 3 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
26 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 2 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
27 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 1 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
28 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 เมษายน | อำนาจชั่วร้ายก็เตลิดหนีไป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
29 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 เมษายน | ส่งเสริมให้วิญญาณทั้งหลายสวดสายประคำพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 24
30 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 เมษายน | นำมนุษยชาติเข้ามาใกล้ชิดเรามากขึ้น เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
31 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 เมษายน | สวดสายประคำนี้เมื่อเขาใกล้ตาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
32 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 เมษายน | สวดสายประคำอย่างกระตือรือร้นสำหรับผู้ตาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
33 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 เมษายน | จงหมั่นสวดสายประคำพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
34 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 เมษายน | บทสวดอันทรงพลัง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
35 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 เมษายน | ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทุกครั้ง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
36 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 เมษายน | รำพึงถึงพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
37 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 เมษายน | จงวางใจในพระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
38 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 เมษายน | ความทุกข์ทำให้รักต่อพระเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
39 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 เมษายน | เราต้องทนลูกไปอีกนานแค่ไหน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 39
40 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 พฤษภาคม | การที่วิญญาณขาดความวางใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 48
41 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 พฤษภาคม | มนุษยชาติจะไม่มีความสงบสุข เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 57
42 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 มีนาคม | ถ้าวิญญาณไม่ปฏิบัติกิจเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 51
43 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 มีนาคม | จ่ายคืนได้โดยการทำกิจเมตตาฝ่ายจิต เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 49
44 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 มีนาคม | พระองค์ให้โอกาสเราทำกิจเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 60
45 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 มีนาคม | เราได้ให้โอกาสลูกประกอบกิจเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 45
46 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 มีนาคม | การทำกิจเมตตาคือหลักเกณฑ์ตัดสินวาระสุดท้าย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 50
47 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 มีนาคม | ทำกิจเมตตาวันฉลองพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 53
48 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 มีนาคม | วิธีที่ลูกจะแสดงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 51
49 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 มีนาคม | ลูกทำกิจเมตตาซึ่งเกิดจากความรักที่มีต่อเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 50
50 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 มีนาคม | โรงเรียนของเราสอนวิธีทนรับความทุกข์แก่ลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 49

หน้า 1 จาก 21

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4907097
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
537
2092
2629
4887678
65473
64117
4907097
Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-25 05:39:54
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com