Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 ตุลาคม | ความซื่อสัตย์ของนักบุญโฟสตินา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 0
2 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 ตุลาคม | เลขานุการแห่งความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 5
3 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 ตุลาคม | โปรดอวยพรปากกาด้ามนี้ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 6
4 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 ตุลาคม | โลหิตของเราทะลักออกมาก็เพราะเห็นแก่เขา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 6
5 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 ตุลาคม | มหาสมุทรพระเมตตาของพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 7
6 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 ตุลาคม | เพราะนี่เป็นคำพูดของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 7
7 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 ตุลาคม | ลูกไม่ได้มีชีวิตเพื่อตนเองแต่เพื่อวิญญาณทั้งหลาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
8 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 ตุลาคม | ร่วมสนิทกับพระเยซูเจ้าตลอดกาล เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
9 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 ตุลาคม | เพราะความเมตตาเพียงอย่างเดียว เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
10 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 ตุลาคม | จิตใจที่สดใสของลูกทำให้เราประทับใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 7
11 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 ตุลาคม | ถวายแม้แต่กิจการที่เล็กน้อยที่สุดของลูกร่วมกับคุณความดีของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
12 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 ตุลาคม | วิญญาณที่รักเรามาก ๆ ควรปฏิบัติตามประสงค์ของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
13 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 ตุลาคม | เราต้องการมอบตัวเราแก่วิญญาณทั้งหลาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 15
14 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 ตุลาคม | โมทนาคุณสำหรับพระเมตตาของพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 15
15 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 ตุลาคม | เครื่องบูชาบริสุทธิ์โดยทางความรัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 16
16 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 ตุลาคม | ลูกเป็นคู่วิญญาณของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
17 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 กันยายน | เรื่องที่เล็กน้อยที่สุด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
18 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 กันยายน | พระเยซูเจ้าคือผู้แนะนำฝ่ายจิตของวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
19 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 กันยายน | ถ้าเพียงแต่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
20 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 กันยายน | การบรรยายเรื่องพระเมตตา (๓) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 24
21 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 กันยายน | การบรรยายเรื่องพระเมตตา (๒) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 23
22 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 กันยายน | การบรรยายเรื่องพระเมตตา (๑) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
23 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 กันยายน | การสนทนาเรื่องพลีกรรมและการภาวนา (๕) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
24 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 กันยายน | การสนทนาเรื่องพลีกรรมและการภาวนา (๔) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
25 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 กันยายน | การสนทนาเรื่องพลีกรรมและการภาวนา (๓) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
26 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 กันยายน | การสนทนาเรื่องพลีกรรมและการภาวนา (๒) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
27 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 กันยายน | การสนทนาเรื่องพลีกรรมและการภาวนา (๑) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
28 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 กันยายน | จงขอบคุณพระเยซูเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่าง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
29 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 กันยายน | หัวใจที่สุภาพและอ่อนโยน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
30 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 กันยายน | ขุมทรัพย์พระหรรษทาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
31 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 กันยายน | จงปล่อยใจให้เป็นอิสระจากทุกสิ่ง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
32 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 กันยายน | อย่าทำอะไรโดยพลการ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
33 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 กันยายน | รู้จักปล่อยวาง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 41
34 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 กันยายน | พระเยซูเจ้าได้ทรงสำแดงพระเมตตาแก่ลูกครั้งแล้วครั้งเล่า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 36
35 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 กันยายน | พระเยซูเจ้าต้องการสอนลูกเอง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
36 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 กันยายน | เพื่อให้ลูกสนิทสัมพันธ์กับเราอย่างต่อเนื่อง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
37 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 กันยายน | ความรักนำเรามาที่นี่ และความรักทำให้เราอยู่ที่นี่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
38 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 กันยายน | ความเอื้ออาทรของพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
39 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 กันยายน | พระเยซูเจ้าผู้แนะนำวิญญาณของฉัน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
40 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 35
41 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 กันยายน | พระหรรษทานเหล่านี้มิใช่เพื่อตัวลูกเองเท่านั้น แต่สำหรับคนอื่นๆด้วย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
42 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 กันยายน | เวลาที่เรามอบพระหรรษทานเหล่านี้ให้แก่ลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
43 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 กันยายน | เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยธรรมชาติของเราเอง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 22
44 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 กันยายน | พระหรรษทานมากมาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
45 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 กันยายน | พระหรรษทานมากมาย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 35
46 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 31 สิงหาคม | ลูกทำการสารภาพบาปเหมือนกับที่อยู่ต่อหน้าเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 46
47 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 สิงหาคม | วิญญาณพบพระเจ้าแห่งความเมตตาที่นี่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 51
48 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 สิงหาคม | พระโลหิตและน้ำ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 51
49 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 สิงหาคม | พระเมตตาฟื้นฟูวิญญาณทั้งครบ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 52
50 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 สิงหาคม | อัศจรรย์พระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 52

หน้า 1 จาก 17

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4285767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2656
3386
14289
4247853
55378
102184
4285767
Your IP: 18.210.22.132
Server Time: 2019-10-16 19:31:53
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com