Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 มิถนายน | แล้วโลหิตทรงชีวิตก็ไหลออกมา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 1
2 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 มิถนายน | แม่พระมอบพระเยซูเจ้าไว้ในมือท่าน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 3
3 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 มิถนายน | พระแม่มารีย์รักพระกุมารเยซูด้วยความรักสุดหัวใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 6
4 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 มิถนายน | จงรับขุมทรัพย์อันมีค่ายิ่งนี้ไปเถิด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 6
5 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 มิถนายน | จงรับสมบัติสุดแสนล้ำค่าของเราไว้เถิด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
6 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 มิถนายน | พระแม่บอกดิฉันเพ่งมองไปที่กางเขนตลอดเวลา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 13
7 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 มิถนายน | พระแม่บอกดิฉันให้ยอมรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงขอ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 15
8 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มิถนายน | แม่เป็นพระมารดามหาการุณย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
9 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 มิถนายน | เราทำให้ทุกคนรู้จักความเมตตาอันล้ำลึก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
10 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มิถนายน | แม่เป็นแม่ของลูกทุกคน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 24
11 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 มิถนายน | แม่ได้มอบองค์พระผู้ไถ่ให้แก่ชาวโลก (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 24
12 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 มิถนายน | แม่ได้มอบองค์พระผู้ไถ่ให้แก่ชาวโลก (ตอนที่ 1) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
13 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 มิถนายน | มีดาบมหาทุกข์เจ็ดเล่มทิ่มแทงหัวใจของแม่อยู่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
14 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มิถนายน | เจริญชีวิตภายในร่วมกับพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
15 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 มิถนายน | เจริญชีวิตภายในร่วมกับพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
16 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 มิถนายน | การน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 24
17 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 มิถนายน | แม่พระช่วยเสนอวิงวอนให้ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 21
18 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 มิถนายน | จงขอความช่วยเหลือจากพระมารดา (ตอนที่ ๒) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
19 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 มิถนายน | จงขอความช่วยเหลือจากพระมารดา (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
20 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 31 พฤษภาคม | จงขอความช่วยเหลือจากพระมารดา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
21 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 พฤษภาคม | เป็นเราเองที่ฟังลูกสารภาพบาป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
22 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 พฤษภาคม | ต้นธารความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
23 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 พฤษภาคม | เรานั้นเปี่ยมล้นด้วยความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
24 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 พฤษภาคม | เพียงแต่พวกเขาเต็มใจยอมรับพระหรรษทานของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
25 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 พฤษภาคม | ประโยชน์จากการสารภาพบาป (ตอนที่ 3) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
26 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 พฤษภาคม | ประโยชน์จากการสารภาพบาป (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
27 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 พฤษภาคม | ประโยชน์จากการสารภาพบาป (ตอนที่ 1) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
28 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 พฤษภาคม | เป็นเราเองที่ฟังลูกสารภาพบาป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
29 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 พฤษภาคม | ทุกครั้งที่ลูกไปสารภาพบาป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
30 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 พฤษภาคม | ความไว้เนื้อเชื่อใจและความรัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
31 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 พฤษภาคม | ใครก็ตามที่วางใจในความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
32 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 พฤษภาคม | เราปรารถนาจะชโลมความเมตตาลงบนวิญญาณมนุษย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
33 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 พฤษภาคม | จงวิงวอนเพื่อให้พวกเขามีความวางใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
34 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 พฤษภาคม | อย่าจากไปโดยปราศจากความวางใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
35 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 พฤษภาคม | ความไม่วางใจทำให้พระเยซูเจ้าเสียใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
36 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 พฤษภาคม | ความไม่วางใจทำให้พระเยซูเจ้าเสียใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
37 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 พฤษภาคม | หัวใจของเรามีแต่ความรักและความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 42
38 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 พฤษภาคม | พวกเขาปฏิบัติต่อเราเหมือนกับเราเป็นวัตถุไร้ชีวิต เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
39 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 พฤษภาคม | ความเคลือบแคลงใจทำร้ายเราสาหัสที่สุด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
40 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 พฤษภาคม | เราเศร้าใจยิ่งนัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 42
41 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 พฤษภาคม | วิญญาณที่จะหันมาพึ่งความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 40
42 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 พฤษภาคม | ความระแวงของวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 53
43 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 เมษายน | คนบาปจงอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 48
44 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 เมษายน | คนบาปจงอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 52
45 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 เมษายน | คนบาปจงอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 49
46 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 เมษายน | ภาพพระเมตตาจะได้รับการเสกวันฉลองพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 52
47 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 9 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 53
48 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 8 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 57
49 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 7 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 52
50 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 เมษายน | นพวารพระเมตตาวันที่ 6 เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 55

หน้า 1 จาก 15

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3829379
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1914
2916
11324
3779369
76885
145889
3829379
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 14:23:57
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com