Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 มกราคม | พระสัญญาสำหรับผู้ที่ประกาศพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 9
2 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 มกราคม | จงมองเข้าไปในหัวใจอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 6
3 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 มกราคม | จงประกาศความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 10
4 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 มกราคม | ลูกควรบอกให้ชาวโลกรับรู้เรื่องพระเมตตายิ่งใหญ่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 7
5 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 มกราคม | เราปรารถนาจะชโลมความเมตตาลงบนวิญญาณมนุษย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 12
6 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มกราคม | เราปรารถนาจะชโลมความเมตตาลงบนวิญญาณมนุษย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 17
7 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 มกราคม | ความเมตตาของเราถมเหวนี้ให้เต็ม เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 15
8 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มกราคม | ความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
9 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 มกราคม | ชั่วโมงแห่งพระเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
10 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 มกราคม | เราร้อนรุ่มด้วยความเมตตาสงสาร เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 17
11 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มกราคม | เราไม่ได้ยกเว้นใครเลย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 16
12 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 มกราคม | พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราแล้ว เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
13 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 มกราคม | ความเมตตาอย่างครบถ้วน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
14 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 มกราคม | ลูกควรเป็นคนแรกที่แสดงความวางใจในความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 15
15 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 มกราคม | ผู้ที่วางใจในความเมตตาของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 21
16 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 มกราคม | พระมารดาพระเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
17 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 31 ธันวาคม | บทสนทนาสุดท้ายกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
18 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 ธันวาคม | ต้องการให้ลูกมีเจตนาบริสุทธิ์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
19 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 ธันวาคม | เราพอใจความใสซื่อของลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
20 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 ธันวาคม | คุดคู้อยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 23
21 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 ธันวาคม | จงเล่าให้เราฟังทุกอย่าง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
22 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 ธันวาคม | ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงอยู่ที่ความรักพระเจ้ากับความสุภาพ (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
23 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 ธันวาคม | ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงอยู่ที่ความรักพระเจ้ากับความสุภาพ (ตอนที่ 1) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
24 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 ธันวาคม | ความสุภาพและความเรียบง่าย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
25 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 ธันวาคม | ศีลมหาสนิทจะทำให้ลูกมีพละกำลัง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
26 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 ธันวาคม | จงพักชิดใกล้หัวใจของเราสักครู่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
27 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 ธันวาคม | การปฏิบัติฤทธิ์กุศลข้อที่เล็กน้อยที่สุดมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
28 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 ธันวาคม | การโหยหาความรักเพียงครั้งเดียว เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
29 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 ธันวาคม | ชีวิตบนโลกคือการต่อสู้จริงๆ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 35
30 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 ธันวาคม | ความท้อแท้และความวิตกกังวลที่มากเกินควร เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 38
31 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 ธันวาคม | ลูกไว้ใจตนเองมากเกินไป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
32 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 ธันวาคม | เรากำลังให้ลูกมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
33 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 ธันวาคม | เรากำลังให้ลูกมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
34 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 ธันวาคม | เราจึงยังอยู่บนโลกเพื่อบรรเทาจิตใจที่ปวดร้าว เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 39
35 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 ธันวาคม | ไม่มีทางใดไปสวรรค์ได้นอกจากทางกางเขน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
36 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 ธันวาคม | จงอย่าท้อใจหรือยอมจำนน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 40
37 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 ธันวาคม | อย่าท้อใจไปเลย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 39
38 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 ธันวาคม | ขอให้ลูกเพ่งมองหัวใจของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 38
39 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 ธันวาคม | การที่ลูกขาดความวางใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
40 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 ธันวาคม | ลูกมีสิทธิ์เรียกร้องความเมตตาจากเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
41 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 ธันวาคม | จงอย่าสิ้นหวังเลย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
42 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 ธันวาคม | เราลืมมันไปแล้ว เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 46
43 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 ธันวาคม | เราคือพละกำลังของลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 40
44 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 ธันวาคม | ความเมตตาของเรามีมากกว่าบาปของลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 41
45 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 ธันวาคม | พระมหากรุณาของพระเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 50
46 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 ธันวาคม | ลูกจะได้รับเต็มที่ในชีวิตหน้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 47
47 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 ธันวาคม | หัวใจของลูกกำลังท่วมล้นไปด้วยความเจ็บปวด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 38
48 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 พฤศจิกายน | ความงดงามของนิรันดรภาพ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 42
49 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 พฤศจิกายน | อารามและวัดต่าง ๆ [ตอนที่ 2] เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
50 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 พฤศจิกายน | อารามและวัดต่าง ๆ [ตอนที่ 1] เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43

หน้า 1 จาก 12

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3191072
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
704
2776
3480
3163722
68672
112094
3191072
Your IP: 54.226.58.177
Server Time: 2019-01-21 04:47:07
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com