Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 ตุลาคม | เพราะความเมตตาเพียงอย่างเดียว

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 ตุลาคม | เพราะความเมตตาเพียงอย่างเดียว

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 9 ตุลาคม  

เพราะความเมตตาเพียงอย่างเดียว

ลูกที่รัก จงรู้ว่าระหว่างเรากับลูกมีเหวลึกขวางอยู่ เป็นเหวที่แยกพระผู้สร้างจากสิ่งสร้าง แต่ความเมตตาของเราถมเหวนี้ให้เต็ม เรายกลูกขึ้นมาหาเรา หาใช่เพราะเราจำเป็นต้องมีลูก แต่เป็นเพราะความเมตตาเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เรามอบพระหรรษทานแห่งการร่วมสนิทกับเราให้แก่ลูก

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๕๗๖)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของลูก ตัวลูกนั้นเป็นของพระองค์ แต่เนื่องจากลูกเป็นคนต่ำต้อยและอาภัพ ลูกจึงมีสิทธิ์หวังพึ่งพระเมตตาอันไร้ขอบเขตของพระองค์ (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๒๓๗)  

ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงฤทธิ์  “ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงพระกรุณาอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิต อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผู้ตาย(๑ปต.๑:๓)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4907096
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
536
2092
2628
4887678
65472
64117
4907096
Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-25 05:39:27
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com