Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 ตุลาคม | ถวายแม้แต่กิจการที่เล็กน้อยที่สุดของลูกร่วมกับคุณความดีของเรา

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 ตุลาคม | ถวายแม้แต่กิจการที่เล็กน้อยที่สุดของลูกร่วมกับคุณความดีของเรา

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 7 ตุลาคม  

ถวายแม้แต่กิจการที่เล็กน้อยที่สุดของลูกร่วมกับคุณความดีของเรา 

วันนี้ตอนค่ำ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับดิฉันว่า “จงวางใจให้เราดูแลลูกในยามใกล้ตายเถิด แล้วเราจะนำลูกเข้าเฝ้าพระบิดาของเราในฐานะเจ้าสาวของเรา ส่วนตอนนี้เราแนะนำให้ลูกถวายแม้แต่กิจการที่เล็กน้อยที่สุดของลูกร่วมกับคุณความดีของเรา และเมื่อนั้น พระบิดาของเราจะพิจารณากิจการเหล่านี้ด้วยความรักเสมือนว่าเป็นกิจการของเราเอง”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๕๔๓)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของลูก “วันนี้ลูกวางดวงใจไว้บนจานรองศีลร่วมกับดวงพระทัยของพระองค์ และวันนี้ลูกขอมอบถวายตัวเองพร้อมกับพระองค์แด่พระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็น พระบิดาของพระองค์และของลูก เป็นเครื่องบูชาแห่งความรักและการ สรรเสริญ พระบิดาแห่งความเมตตา โปรดทอดพระเนตรมายังดวงใจที่เป็น เครื่องบูชาของลูก ผ่านบาดแผลในดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าเถิด (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๒๓๙)  

ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ลูกขอถวายภารกิจของลูกแด่พระองค์ “ผู้ที่รับทรมานเพราะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงทำความดีต่อไปและจงมอบชีวิตของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้างผู้ทรงความซื่อสัตย์” (1ปต.๔:๑๙)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4907167
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
607
2092
2699
4887678
65543
64117
4907167
Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-25 06:23:28
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com