Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 ตุลาคม | วิญญาณที่รักเรามาก ๆ ควรปฏิบัติตามประสงค์ของเรา

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 ตุลาคม | วิญญาณที่รักเรามาก ๆ ควรปฏิบัติตามประสงค์ของเรา

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 6 ตุลาคม  

วิญญาณที่รักเรามากๆ ควรปฎิบัติตามประสงค์ของเรา 

วันนี้ดิฉันได้ส้มมาหลายผล พอซิสเตอร์กลับไปแล้ว ดิฉันคิดในใจว่า “ดิฉันควรกินส้มแทนการทำกิจใช้โทษบาปและการตัดกิเลสในระหว่างมหาพรตหรือเปล่า ยังไงดิฉันก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้ว” ครั้นแล้วดิฉันได้ยินคำพูดในวิญญาณ“ลูกรัก เราพอใจที่ลูกกินส้มเพราะความนบนอบและความรักต่อเรามากกว่าการที่ลูกถือศีลอดอาหารและตัดกิเลสตามที่ลูกปรารถนาเสียอีก วิญญาณที่รักเรามากๆควรปฏิบัติตามประสงค์ของเรา เรารู้ใจลูกและเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดทำให้ลูกอิ่มหนำได้นอกจากความรักของเราเท่านั้น

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๐๒๓)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของลูก “ลูกสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ลูกไปทำงานกับพระองค์ ลูกไปพักผ่อนหย่อนใจกับพระองค์ ลูกทุกข์ทรมานร่วมกับพระองค์ ลูกรื่นเริงยินดีร่วมกับพระองค์ ลูกอยู่ในพระองค์และพระองค์ดำรงอยู่ในดิฉัน   (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๓๑๘)  

ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ลูกจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ “ใช่แล้ว เรารู้แผนการที่เราวางไว้สำหรับท่าน เป็นแผนการที่นำความเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่นำเหตุร้าย เพื่อให้อนาคตของท่านมีความหวังเต็มเปี่ยม”(ยรม.๒๙:๑๑

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4907184
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
624
2092
2716
4887678
65560
64117
4907184
Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-25 06:32:03
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com