Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ | ลูกถวายเกียรติแก่เราด้วยการแสดงความนบนอบ

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ | ลูกถวายเกียรติแก่เราด้วยการแสดงความนบนอบ

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  

ลูกถวายเกียรติแก่เราด้วยการแสดงความนบนอบ

ดิฉันเริ่มดื่มด่ำอยู่กับการภาวนาและสวดบทใช้โทษบาป แล้วทันใดนั้นดิฉันก็เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ตรัสว่า ลูกเอ๋ย จงรู้ไว้เถิดว่าลูกถวายเกียรติแก่เราด้วยการแสดงความนบนอบเพียงเรื่องเดียวได้มากยิ่งกว่าด้วยการภาวนาและการทรมานกายเป็นเวลานานๆเสียอีก ช่างประเสริฐแท้ การเจริญชีวิตอยู่ภายใต้ความนบนอบ การรู้จักคิดถึงความจริงที่ว่าสิ่งสารพัดที่ดิฉันทำนั้นเป็นที่สบพระทัยพระเจ้า!

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๘๙๔)

จากนั้นดิฉันได้ยินคำพูดในวิญญาณว่า “ลูกจะได้รับรางวัล–สำหรับความนบนอบและการอยู่ภายใต้การควบคุมของพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของลูก–ที่ยิ่งใหญ่กว่ากิจปฏิบัติทั้งหลายที่ลูกกำลังทำให้สำเร็จเสียอีก ลูกรักจงเข้าใจและทำตามนี้ สิ่งใดก็ตามที่ทำด้วยความนบนอบต่อผู้แทนของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักเท่าใด ย่อมทำให้เราพอใจและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของเรา”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ: ๙๓๓)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

โอ พระเยซูเจ้า ผู้อ่อนหวาน ความ​หยิ่ง​ยโส ซึ่ง​ยก​ตัว​ขึ้น​ต่อสู้​กับ​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า​ได้ลูกจะ​ปรับ​ความ​คิด​ทุกอย่าง​ให้​มา​อ่อนน้อม​เชื่อฟัง​พระ​คริสต​เจ้า” (เทียบ ๒คร.๑๐:๕)

พระเยซูเจ้าองค์ความรักนิรันดรลูก “​เชื่อฟัง​พระ​เจ้า​ยิ่ง​กว่า​เชื่อฟัง​มนุษย์”  (กจ.๔:๒๙)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4069502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2793
3897
25301
4012696
77111
117450
4069502
Your IP: 34.239.165.134
Server Time: 2019-08-17 20:19:26
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com