Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ | ลำแสงทั้งสอง

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ | ลำแสงทั้งสอง

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  

ลำแสงทั้งสอง

มีอยู่ครั้งหนึ่ง เมื่อพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปบอกให้ดิฉันถามพระเยซูเจ้าถึงความหมายของลำแสงทั้งสองในพระรูป ดิฉันตอบว่า “ได้ค่ะ ดิฉันจะทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้า”ระหว่างภาวนา ดิฉันได้ยินเสียงภายในว่าดังนี้: ลำแสงทั้งสองสายหมายถึงโลหิตและน้ำ แสงสีจางแทนน้ำ ซึ่งทำให้วิญญาณชอบธรรมแสงสีแดงแทนโลหิต ซึ่งเป็นชีวิตของวิญญาณทั้งหลาย

“ลำแสงสองสายนี้ฉายออกมาจากส่วนลึกสุดของความเมตตาที่อ่อนโยนของเรา เมื่อหัวใจที่ทุกข์ระทมของเราถูกหอกทิ่มแทงบนไม้กางเขน

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ: ๒๒๙)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่งนัก ผู้ทรงกรุณา  ให้ลูกผู้น่าสมเพชนี้ได้รู้จักความเมตตาอันล้ำลึกของพระองค์ (บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๘๓๖)

ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวานยิ่งนักผู้ทรงกรุณาเรียกร้องให้ลูกบอกเล่าต่อชาวโลกทั้งมวลถึงความเมตตาไพศาลของพระองค์ เวลานี้ลูกรับลำแสงทั้งสองสาย คือ พระโลหิตและน้ำ ที่ออกมาจากดวงพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตามาไว้ในมือและลูกได้สาดออกไปทั่วโลกเพื่อให้วิญญาณแต่ละดวงได้รับพระเมตตาจากพระองค์” (บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๘๓๖)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4069479
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2770
3897
25278
4012696
77088
117450
4069479
Your IP: 34.239.165.134
Server Time: 2019-08-17 20:13:29
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com