Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ | พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ | พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  

พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์

ครั้งหนึ่ง พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของดิฉัน (คุณพ่อโซปอชโก) ถามดิฉันว่าจะให้วางคำจารึกไว้ตรงไหน เพราะในภาพไม่มีเนื้อที่พอให้ใส่ทั้งหมด ดิฉันตอบไปว่า “ดิฉันจะภาวนาและให้คำตอบคุณพ่ออาทิตย์หน้า” พอดิฉันออกจากที่ฟังแก้บาปและกำลังเดินผ่านศีลมหาสนิท ดิฉันก็ได้รับความรู้ภายในเกี่ยวกับคำจารึก พระเยซูเจ้าโปรดให้ดิฉันมั่นใจในเรื่องที่พระองค์ทรงบอกไว้ครั้งแรก กล่าวคือ คำจารึกสามคำนี้ต้องวางให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้ “พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์” (“Jezu, Ufam Tobie”) ดิฉันเข้าใจแล้วว่าพระเยซูเจ้าทรงต้องการให้ใส่คำจารึกนี้เต็มๆ แต่พระองค์มิได้มีรับสั่งเรื่องความหมายโดยตรงเหมือนคราวที่พระองค์สั่งเรื่องคำจารึกสามคำนี้ “เรากำลังหยิบยื่นภาชนะหนึ่งให้แก่คนทั้งหลาย ซึ่งเขาควรเข้ามารับพระหรรษทานจากต้นธารความเมตตาอยู่เสมอ ภาชนะนั้นคือภาพนี้ซึ่งมีคำจารึกว่า “พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ: ๓๒๗)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

โอ้องค์ความรักที่บริสุทธิ์ยิ่ง โปรดคุมหัวใจของลูกด้วยความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์ โปรดช่วยลูกให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยเคร่งครัดที่สุด (บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๓๒๘)

ข้าแต่พระบิดาแห่งความเมตตา ลูกโผเข้าหาอ้อมแขนของพระองค์เพื่อชดเชยให้กับความไร้ศรัทธาของวิญญาณเป็นอันมากที่ไม่กล้าวางใจในพระองค์” (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๕๐๕)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4069491
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2782
3897
25290
4012696
77100
117450
4069491
Your IP: 34.239.165.134
Server Time: 2019-08-17 20:14:30
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com