Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ | การเพ่งมองพระรูปพระเมตตา

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ | การเพ่งมองพระรูปพระเมตตา

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  

การเพ่งมองพระรูปพระเมตตา

จงวาดภาพขึ้นมาภาพหนึ่งตามแบบที่ลูกเห็นนี้ พร้อมคำจารึกว่า ‘พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์’ เราปรารถนาให้มีการแสดงความเคารพต่อภาพนี้ เริ่มจากวัดน้อยของลูกและ (หลังจากนั้น) ทั่วโลก”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ: ๔๗)

 “ความยิ่งใหญ่ของภาพนี้ไม่ได้อยู่ที่ความงามของสีหรือลายเส้นพู่กัน แต่อยู่ที่พระหรรษทานของเรา”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ: ๓๑๓)

คราวหนึ่ง พระเยซูเจ้าตรัสกับดิฉันว่า “การเพ่งมองของเราจากภาพนี้เหมือนการเพ่งมองของเราจากไม้กางเขน”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ: ๓๒๖)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของลูก โปรดแปรเปลี่ยนลูกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวในพระเมตตาของพระองค์ด้วย เพราะพระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่ง(บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๑๖๓)

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของลูกองค์ความจริงนิรันดร ลูกได้มารู้จักพระองค์ภายในหัวใจของลูก และลูกได้รักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดที่ดำรงอยู่ในโลกหรือในสวรรค์” (บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๔๗๘)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4069495
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2786
3897
25294
4012696
77104
117450
4069495
Your IP: 34.239.165.134
Server Time: 2019-08-17 20:16:14
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com