Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มกราคม | เราไม่ได้ยกเว้นใครเลย

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มกราคม | เราไม่ได้ยกเว้นใครเลย

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 6 มกราคม  

เราไม่ได้ยกเว้นใครเลย

“ลูกเอ๋ย ลูกที่เราปลาบปลื้มยินดี ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งเรามิให้มอบพระหรรษทานต่างๆแก่ลูกได้ ความน่าสมเพชของลูกไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเมตตาของเรา ลูกรัก จงบันทึกลงไปว่า ยิ่งวิญญาณน่าสมเพชมาก เขาก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับความเมตตามาก จงเร่งเร้าให้วิญญาณทั้งหลายวางใจในความเมตตาที่สุดจะหยั่งถึงได้ของเรา เพราะเราต้องการช่วยเขาทุกคนให้รอด เมื่ออยู่บนไม้กางเขนนั้น ท่อธารความเมตตาของเราเผยออกกว้างด้วยคมหอกเพื่อวิญญาณทั้งมวล – เราไม่ได้ยกเว้นใครเลย!”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๑๘๒)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า  ลูกต้องการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะราวกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตลูก ลูกต้องการใช้เวลาทุกขณะจิตอย่างระวังรอบคอบเพื่อทิดพระเกียรติพระเจ้ายิ่งๆขึ้นไป โดยใช้ทุกเงื่อนไขเพื่อประโยชน์สุขของวิญญาณลูก”  [บันทึกนักบุญโหสตินา: ๑๑๘๓]

ข้าแต่พระเจ้า “เพื่อให้ดวงตาของลูกเต็มไปด้วยความเมตตา ลูกจะไม่สงสัยหรือตัดสินจากภายนอก แต่มองหาสิ่งที่สวยงามในวิญญาณเพื่อนมนุษย์และช่วยเหลือพวกเขา” [บันทึกนักบุญโหสตินา: ๑๖๓]

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3829469
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2004
2916
11414
3779369
76975
145889
3829469
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 14:52:03
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com