Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 31 ธันวาคม | บทสนทนาสุดท้ายกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 31 ธันวาคม | บทสนทนาสุดท้ายกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 30 ธันวาคม  

บทสนทนาสุดท้ายกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

“ข้าแต่องค์ความรักนิรันดร ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงพระทัยดีเหลือล้นต่อลูก ที่ทรงทำงานด้วยพระองค์เองเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของลูก”

 

ลูกรัก ขอให้ลูกมีฤทธิ์กุศลสามประการประดับตัวลูกโดยเฉพาะ คือ

(๑) ความสุภาพอ่อนโยน

(๒) เจตนาที่บริสุทธิ์

(๓) และความรัก

อย่าทำสิ่งใดเกินกว่าที่เราเรียกร้องจากลูก

และจงยอมรับทุกสิ่งที่เราหยิบยื่นให้ลูก จงพยายามสำรวมจิตใจตลอดเวลาเพื่อลูกจะได้สามารถได้ยินเสียงของเราซึ่งแผ่วเบายิ่งนัก จนมีแต่วิญญาณที่สำรวมจิตใจเท่านั้นที่ได้ยิน...””

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๗๗๙)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

โอ พระเยซูเจ้า ผู้อ่อนหวาน  ลูกขอขอบคุณพระองค์สำหรับที่ทรงทำงานด้วยพระองค์เองเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของลูก ท่านได้รับความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่านได้รับความชอบธรรมแล้วเดชะพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และเดชะพระจิตของพระเจ้าของเรา [๑คร.๖:๑๑]

พระเยซูเจ้าข้า  “โดย​พระ​ประสงค์​นี้​เอง  ​เรา​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​ความ​ศักดิ์​สิทธิ์ เดชะ​การ​ถวาย​พระ​วรกาย​ของ​พระ​องค์​เป็น​การ​บูชา​ที่​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ทรง​กระทำ​แต่​เพียง​ครั้ง​เดียว​โดย​มี​ผล​ตลอดไป” [ฮบ.๑๐:๑๐]

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3429088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3618
4024
15089
3377841
90385
109036
3429088
Your IP: 54.196.208.187
Server Time: 2019-03-20 21:00:18
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com