Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 ธันวาคม | ต้องการให้ลูกมีเจตนาบริสุทธิ์

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 ธันวาคม | ต้องการให้ลูกมีเจตนาบริสุทธิ์

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 30 ธันวาคม  

ต้องการให้ลูกมีเจตนาบริสุทธิ์

เมื่อดิฉันกราบขอการอภัยจากพระเยซูเจ้าสำหรับการกระทำอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเป็นข้อบกพร่องในเวลาต่อมา พระเยซูเจ้าทรงปลอบดิฉันดังนี้ “ลูกเอ๋ยเราตอบแทนลูกสำหรับเจตนาบริสุทธิ์ของลูกในขณะที่ลูกทำกิจการเหล่านั้น เราปลื้มใจที่ลูกคำนึงถึงความรักของเราขณะทำกิจการนั้นในลักษณะที่ชัดเจน แม้กระทั่งตอนนี้ลูกก็ยังได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อยู่

ถูกแล้วลูกเอ๋ย เราต้องการให้ลูกมีเจตนาที่บริสุทธิ์มากเช่นนั้นในสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่ลูกทำเสมอไป

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๕๖๖)

27 กุมภาพันธ์ 1938 วันนี้ ดิฉันสารภาพบาปกับคุณพ่ออันดราชดิฉันแสดงความใสซื่อเหมือนเด็กคนหนึ่งอย่างที่พระเยซูเจ้าอยากให้ดิฉันเป็นพอสารภาพบาปแล้ว วิญญาณดิฉันก็ได้รับความสว่าง ครั้นแล้ว ดิฉันก็ได้ยินเสียงพูด “เพราะลูกเป็นเด็ก ลูกจึงอยู่แนบชิดหัวใจของเรา เราพอใจความใสซื่อของลูกมากกว่าการทรมานกายของลูกเสียอีก

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๔๘๑)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

พระเยซูเจ้าข้า  “ลูกเจตนาจะปฏิบัติตามความปรารถนาของพระองค์ [บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๖๕๐]

พระเยซูเจ้าข้าพระองค์  ทรงจริงใจต่อผู้ที่จริงใจ [สดด.๑๘:๒๖]

พระเยซูเจ้าข้า “ขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้า โปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคง” [สดด.๕๑:๑๐]

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3829381
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1916
2916
11326
3779369
76887
145889
3829381
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 14:24:08
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com