Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 ธันวาคม | เราพอใจความใสซื่อของลูก

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 ธันวาคม | เราพอใจความใสซื่อของลูก

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 29 ธันวาคม  

เราพอใจความใสซื่อของลูก

ดิฉันก็เห็นตนเองอยู่ในสถานที่คล้ายตำหนักพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์มานำดิฉันไปนั่งลงข้างๆ รับสั่งด้วยความกรุณาว่า “เจ้าสาวของเรา ลูกทำให้เราพอใจเสมอด้วยความสุภาพของลูก สภาพที่สุดแสนน่าเวทนาไม่ได้หยุดยั้งเราจากการร่วมสนิทกับวิญญาณ แต่ที่ใดมีความจองหอง ที่นั่นไม่มีเรา

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๕๖๓)

27 กุมภาพันธ์ 1938 วันนี้ ดิฉันสารภาพบาปกับคุณพ่ออันดราชดิฉันแสดงความใสซื่อเหมือนเด็กคนหนึ่งอย่างที่พระเยซูเจ้าอยากให้ดิฉันเป็นพอสารภาพบาปแล้ว วิญญาณดิฉันก็ได้รับความสว่าง ครั้นแล้ว ดิฉันก็ได้ยินเสียงพูด “เพราะลูกเป็นเด็ก ลูกจึงอยู่แนบชิดหัวใจของเรา เราพอใจความใสซื่อของลูกมากกว่าการทรมานกายของลูกเสียอีก

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๔๘๑)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

พระเยซูเจ้าข้า “​ลูกรักพระองค์ด้วยเลือดทุกหยาดหยดของลูก และลูกยินดีจะหลั่งเลือดเป็นพลีเพื่อพระองค์เพื่อพิสูจน์ความจริงใจในความรักของลูก” [บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๕๗]

ข้าแต่พระเยซูเจ้า “นับแต่นาทีที่พระองค์โปรดให้ดวงตาฝ่ายวิญญาณของลูกเพ่งพิศพระองค์ ลูกมีแต่ความสุขสงบและไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดอีก​” [บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๕๗]

พระเยซูเจ้าข้า “ความทุกข์ทรมาน ความยากลำบาก การถูกเหยียดหยาม ความล้มเหลว และความระแวงสงสัยที่เข้ามาในชีวิตลูกนั้น เป็นดังดุ้นฟืนที่ทำให้ไฟรักของลูกต่อพระองค์นั้นลุกโชติช่วงอยู่เสมอ...” [บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๕๗]

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3829397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1932
2916
11342
3779369
76903
145889
3829397
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 14:28:58
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com