Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 ธันวาคม | คุดคู้อยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูเจ้า

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 ธันวาคม | คุดคู้อยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 28 ธันวาคม  

คุดคู้อยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูเจ้า

วันนี้ ดิฉันได้ยินถ้อยความดังนี้ “ลูกเอ๋ย จงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ต่อบรรดาผู้แทนของเราเสมอ มิฉะนั้น ลูกจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระหรรษทานต่างๆที่เรามอบให้ลูกผ่านบุคคลเหล่านั้น”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๒๖๐)

วันนี้  ระหว่างพิธีมิสซา ดิฉันเห็นพระกุมารเยซูใกล้ๆที่คุกเข่า ดูเหมือนว่าพระองค์ทรงอยู่ในวัยหนึ่งชันษา พระองค์ขอให้ดิฉันอุ้มพระองค์พอดิฉันรับพระองค์ขึ้นมาอุ้ม พระองค์ทรงคุดคู้อยู่ในอ้อมกอดดิฉัน ตรัสว่า “เราพอใจที่ได้อยู่ชิดใกล้หัวใจของลูก”

แม้พระองค์ทรงเป็นเด็กเล็กๆ แต่ลูกทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เหตุใดพระองค์จึงปรากฏมาสนทนา กับลูกในรูปของเด็กเล็กๆเช่นนี้เล่า “เพราะเราต้องการสอนให้ลูกรู้จักการเป็นเด็กฝ่ายจิต เราต้องการให้ลูกเป็นเด็กเล็กๆ เพราะเวลาที่ลูกเป็นเด็กเล็กๆนั้น เราอุ้มลูกแนบชิดหัวใจของเราเหมือนอย่างที่ลูกอุ้มเราแนบชิดหัวใจของลูกอยู่ตอนนี้

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๔๘๑)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

 

โอ้ พระเยซูเจ้า ผู้อ่อนหวาน  “ขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้า โปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคง” [สดด.๕๑:๑๐]

 

ข้าแต่พระเยซูเจ้า “ขอ​พระ​องค์​ประ​ทาน​ความ​ชื่นชม​ที่​ทรง​ช่วย​ให้​รอด​พ้น​คืน​ให้​ข้าพ​เจ้า ขอ​พระ​องค์​ทรง​ค้ำจุน​จิต​เอื้อเฟื้อ​เผื่อแผ่​ไว้​ใน​ข้าพ​เจ้า​”  [สดด.๕๑:๑๒]

 

ข้าแต่พระเจ้าของลูก  ลูกรู้แน่แก่ใจว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้ลูกมีความเป็นเด็กฝ่ายจิต [บันทึกนักบุญโฟสตินา: ๕๖]

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3829414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1949
2916
11359
3779369
76920
145889
3829414
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 14:34:27
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com