Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์พฤษภาคม : เดือนของพระแม่มารีย์

พฤษภาคม : เดือนของพระแม่มารีย์

พฤษภาคม : เดือนของพระแม่มารีย์

          ความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์และการถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์ในเดือนพฤษภาคมในพระศาสนจักร ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเกือบ 700 ปีแล้ว

          วันที่ 29 เมษายน ปี 1965 พระสันตะปาปาเปาโลได้เขียนเอกสารสั้นๆ ฉบับหนึ่งชื่อว่า “MENSE MAIO” ในเอกสารฉบับนี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเดือนพฤษภาคม พระศาสนจักรถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์ : มารดาของพระเจ้า

          เหตุผลหนึ่งของการประกาศนี้เพื่อเป็นการฉลอง สังคายนาวาติกันที่ 2” ที่จะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในชีวิตของพระศาสนจักรที่กำลังเกิดขึ้น สังคายนานี้ต้องการการนำจากพระแม่มารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างกล้าหาญ และเพื่อพระศาสนจักรจะต้องปรับตัวเข้ากับโลกในสมัยปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

          นอกจากนี้พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ยังเชื้อเชิญคริสตชนทั่วโลกให้ร่วมใจกันภาวนาต่อพระแม่มารีย์เพื่อความต้องการของพระศาสนจักรด้วย

          ทำไมจะต้องเป็นเดือนพฤษภาคม?

          ตามตำนานได้เขียนไว้ว่า (ตำนานจากไอร์แลนด์) การถวายแด่พระแม่มารีย์เชื่อมโยงกับฤดูกาลของปี เดือนพฤษภาคมอากาศที่ไอร์แลนด์จะเริ่มอุ่นขึ้น เริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิ เป็นฤดูเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ดอกไม้เริ่มออกดอกใหม่ สัตว์บางชนิดเริ่มให้ชีวิตใหม่แก่ลูก ๆ ของมันไม่ว่าจะเป็นไก่หรือกระต่าย

          ดังนั้นเดือนพฤษภาคมจึงเป็นการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ เป็นความหวังใหม่ของปี จึงถูกนำมาเปรียบเทียบกับพระแม่มารีย์ซึ่งเป็นความหวัง เป็นชีวิตใหม่ของคริสตชน

          หากอ่านหนังสือกิจการอัครสาวกในบทที่ 1 ข้อที่ 13-14 เมื่อเข้าไปในเมืองแล้ว เขาขึ้นไปยังห้องชั้นบนซึ่งเคยเป็นที่พักของเขา อัครสาวกเหล่านั้นคือเปโตร ยอห์น ยากอบ อันดรูว์ ฟิลิป โธมัส บาร์โธโลมิว มัทธิว ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ซีโมนผู้เป็นชาตินิยมและยูดาสบุตรของยากอบทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า

          นักบุญยอห์นปอลที่ 2 ในสมณสาสน์ มารดาพระผู้ไถ่ (Redemptoris Mater) บรรยายว่า พระแม่มารีย์อยู่ในห้องชั้นบนพร้อมกับอัครสาวกภาวนาในฐานะมารดาของพระเยซูเจ้า

          พระแม่มารีย์อยู่ภาวนากับอัครสาวกเพื่อรับพระจิตเจ้า เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของบรรดาอัครสาวก และเป็นการเริ่มต้นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าบนแผ่นดิน ดังนั้นพระแม่มารีย์จึงมีส่วนร่วมในจุดเริ่มต้นพระศาสนจักรนี้ด้วย

          ความเป็นมารดาพระเจ้าของพระแม่มารีย์

          ผ่านทางพระแม่มารีย์ พระเยซูเจ้าเข้ามาในประวัติศาสตร์มนุษย์ พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา เราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความจริง (ยน.1:14)

          พระแม่มารีย์เป็นมารดาของพระเจ้าที่.........................

  ü อาศัยพระเยซูเจ้า มารดาพระเจ้า คือผู้ที่ จะเหยียบหัวของเจ้าและเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา (ปฐก.3:15)

  ü มารดาของพระเจ้าผู้ทรงทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าตลอดเวลา ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด (ลก.1:38)

  ü มารดาของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา พระนางมารีย์ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า”  (ลก. 1:46-47)

  ü มารดาของพระเจ้าฟังพระเยซูเจ้าเสมอ พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่าเขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด (ยน. 2:5)

          พระแม่มารีย์ผู้เป็นมารดาพระเจ้า ผู้ที่ร่วมมือกับแผนการความรอดของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ พระแม่มารีย์ผู้ที่มีส่วนร่วมในจุดเริ่มต้นของพระศาสนจักร จึงไม่เป็นเพียงมารดาของพระเจ้าเท่านั้น จึงเป็นมารดาของพระศาสนจักร ด้วย

          ในปีนี้เองพระสันตะปาปาฟรันซิสได้ประกาศในปฏิทินโรมันให้ระลึกถึง (บังคับ) พระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร ในวันวันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า

          ดังนั้นเดือนพฤษภาคม เดือนของพระแม่มารีย์: มารดาของพระเจ้า ให้เราภาวนาต่อมารดาของเรา ปกป้องรักษาสังฆมณฑลของเรา และให้นำทางงานอภิบาลของสังฆมณฑลของเราตลอดไป

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5121726
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
535
4865
13389
5088503
35425
95001
5121726
Your IP: 18.207.98.97
Server Time: 2020-08-12 07:33:19
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com