Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์จากการฉลอง สู่ การสมโภช | บทบรรณาธิการมิตรสงฆ์เดือนกุมภาพันธ์

จากการฉลอง สู่ การสมโภช | บทบรรณาธิการมิตรสงฆ์เดือนกุมภาพันธ์

จากการฉลอง สู่ การสมโภช

             บทบรรณธิการ “มิตรสงฆ์”ยังอยู่ในบริบทของ “การถวายเกียรติแต่ละเดือนของพระศาสนจักร” ซึ่งเดือนมกราคมที่ผ่านมา พระศาสนจักรถวายเกียรติแด่ “พระนามเยซู”

             สำหรับเดือนกุมภาพันธ์พระศาสนจักรถวายเกียรติและอุทิศแด่ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” หากดูปฏิทินพิธีกรรม การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ จะฉลองวันอาทิตย์แรกหลังการฉลองคริสต์มาส จะตกราวเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เดือนมกราคม

             เหตุผลที่พระศาสนจักรถวายเกียรติและอุทิศแด่ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจาก

             ๑. เดือนกุมภาพันธ์หากเราพิจารณาปฏิทินปีพิธีกรรม จะมีความมั่งคั่ง (ภาษาสมัยเรียนพิธีกรรมที่แสงธรรม) ทางด้านความหมายของการฉลอง วันฉลองต่างๆ ในเดือนนี้เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างเทศกาลคริสต์มาส เข้าสู่มหาพรต เพื่อสมโภชปาสกา โดยเฉพาะวันที่ 2 กุมภาพันธ์ “วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร” เป็นการฉลองพระเยซูเจ้าบังเกิดจนกระทั่งถึงการถวายพระกุมารในพระวิหารในวันนั้น พระจิตเจ้าได้ส่องสว่างจิตใจของสิเมโอนและทำให้ท่านตระหนักว่าเวลานี้พระเมสสิยาห์ซึ่งท่านได้เฝ้ารอคอยเป็นเวลานานแสนนานนั้นบัดนี้ประทับอยู่ในพระวิหารแล้ว ท่านจึงรีบเข้าไปหาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พระแม่มารีย์ นักบุญยอแซฟ พระกุมาร และรับพระกุมารมาอุ้มไว้พร้อมกับประกาศว่าพระกุมารผู้ทรงอยู่ในอ้อมแขนของท่านนั้นเป็น “องค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น” (ลก.2:30) และ “แสงสว่าง” (ลก.2:32)

             พิธีกรรมในวันนี้จึงมีการเสกเทียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการส่องสว่างของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดของความสว่าง (บทเสกเทียนวันฉลอง) พระองค์ “เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์ และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์” (ลก.2:32)

             การฉลองถวายพระกุมารในพระวิหารจะเป็นการเตรียมตัวเดินทาง

             จากเทียนที่เสกในวันถวายพระกุมารในพระวิหาร (แสงสว่าง) ถึง เทียนปาสกา (องค์แห่งความสว่าง) ที่เสกในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

             จากการแห่เทียนเข้าในวัดในวันถวายพระกุมารในพระวิหารสู่ การติดตามองค์แห่งความสว่างเข้าสู่วัดในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

             ๒. พระเยซูเจ้าเป็น “แสงสว่างส่องโลก” (ยน.8:12) “พระองค์ทรงปรากฏให้แลเห็นได้ในธรรมชาติมนุษย์” (1ทธ.3:16) พระเยซูเจ้าเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยผ่านทางครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระองค์จะเป็น “แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน” (ยน.1:9) มีส่วนได้รับแสงสว่างนี้ พูดง่ายๆ ก็คือ ความรอดไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของส่วนรวม ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเป็นแสงสว่างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในครอบครัว

             ดังนั้น เดือนกุมภาพันธ์ พระศาสนจักรถวายเกียรติแด่ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” ครอบครัวที่ฉายแสงแห่งความรอดให้กับนานาชาติเป็นการสรุปเทศกาลคริสตสมภพเพื่อมุ่งสู่การสมโภชปาสกา

             ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า, พระนางพรหมจารีมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระองค์ และนักบุญโยเซฟ ผู้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า

             จะเป็นตัวอย่างแก่คริสตชน

             เป็นตัวอย่างของการแสงสว่างแห่งความรอดซึ่งกันและกัน

             เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าให้แก่กันและกัน ร่วมทุกข์สุขด้วยกัน การประสูติของพระเยซู (ลก.2:1-20), โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร (มธ.2:1-12) การถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลก.2:22-32), พระกุมารเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์ (มธ.2:13-2), การพบพระเยซูในหมู่นักปราชญ์ (ลก 2:41-52)

             ครอบครัวคริสตชนเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคล เป็นเครื่องหมายและเป็นภาพลักษณ์ของการมีชีวิตร่วมกันของพระบิดา และพระบุตรในพระจิตเจ้า (คำสอนพระศาสนจักร 2205)

             ครอบครัวสงฆ์เป็นครอบครัวโดยทางสังฆภาพของพระเยซูเจ้า

             ไม่ว่าครอบครัวไหน พระเจ้าทรง “แต่งตั้งให้เขาเป็นประจักษ์พยาน และทรงสอนเขาให้มีความเข้าใจในเรื่องความเชื่อและความสามารถประกาศพระวาจา” (กจ 2:17-18; วว 19:10)


คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5121660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
469
4865
13323
5088503
35359
95001
5121660
Your IP: 18.207.98.97
Server Time: 2020-08-12 06:54:19
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com