Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์ชีวิตจิตของนักบุญโฟสตินา: ความล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า (ตอนที่ ๑)

ชีวิตจิตของนักบุญโฟสตินา: ความล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า (ตอนที่ ๑)

ชีวิตจิตของนักบุญโฟสตินา: ความล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า (ตอนที่ ๑)

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

                ในส่วนลึกของคริสตชนทุกคน มีธรรมชาติที่จะแสวงหาพระเจ้าหรือไม่ก็มีใจที่ปรารถนาจะรู้จักพระเจ้า ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคริสตชนเราได้ถูกสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราจงสร้างมนุษย์ขึ้นตามภาพลักษณ์ของเรา ให้มีความคล้ายคลึงกับเรา (ปฐก.๑:๒๖) 

                และพระเจ้าได้เติมเต็มความปรารถนาและธรรมชาติที่จะแสวงหาพระองค์ในใจมนุษย์ทั้งปวง จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวชาวโรม ท่านได้เขียนไว้ว่า ตั้งแต่เมื่อทรงสร้างโลก คุณลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นได้ของพระเจ้า คือพระอานุภาพนิรันดรและเทภาพของพระองค์ปรากฏอย่างชัดเจนแก่ปัญญามนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้าง ดังนั้น คนเหล่านี้จึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ(รม.๑: ๒๐)

                อาศัยพระพรและพระหรรษทานแห่งความเชื่อ พระเจ้าเผยแสดงพระองค์ให้แก่คริสตชน สามารถเข้าถึงและรู้จักพระเจ้าได้ พระยาห์เวห์ทรงสนทนากับโมเสสตามลำพังเหมือนเพื่อนคุยกัน(อพย.๓๓: ๑๑)ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่านเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไร เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย เพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรา(ยน. ๑๕: ๑๔-๑๕)

                ตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอด พระเจ้าได้เผยแสดงพระองค์เองและแผนการแห่งความรอดสำหรับมนุษย์ในหลาย ๆ หนทาง เช่น ผ่านทางบรรดาประกาศก ในอดีต พระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี(ฮบ.๑: ๑)

                สังฆธรรมนูญเรื่อง “การเผยความจริงของพระเจ้า” (Dei Verbum)ข้อ เขียนว่า “พระเจ้าทรงพระทัยดีและปรีชาญาณทรงมีพระประสงค์ที่จะแสดงพระองค์แก่มนุษย์ ให้มนุษย์รู้ถึงแผนการอันเร้นลับของพระองค์คือการที่โดยทางพระคริสตเจ้าองค์พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับเอาร่างกายมนุษย์สามารถเข้าถึงพระบิดาเจ้าในองค์พระจิตเจ้า  และมีส่วนในพระธรรมชาติพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นอาศัยการเผยนี้    พระเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ตรัสกับมนุษย์อย่างเพื่อน  ด้วยความรักอันล้นเหลือของพระองค์  และประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพื่อจะได้ทรงเชิญและรับเขาเข้ามาสนิทกับพระองค์แผนการเผยนี้สำเร็จไปด้วยกิจการและพระวาจาซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งจนว่ากิจการที่พระเจ้าทรงทำในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนั้นแสดงและยืนยันคำสั่งสอนและความจริงที่พระวาจาหมายถึงส่วนพระวาจาก็ประกาศถึงกิจการและอธิบายข้อเร้นลับในกิจการเหล่านั้นให้แจ่มแจ้ง  อาศัยการเผยนี้   ความจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับความรอดพ้นของมนุษย์จึงส่องสว่างให้กับเราเดชะพระคริสตเจ้าซึ่งทรงเป็นคนกลางและทรงเป็นผู้เผยสมบูรณ์ที่สุดในเวลาเดียวกันด้วย

                จากสังฆธรรมนูญ พระวาจาและกิจการของพระเจ้า ได้เขียนในหนังสือพระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่  หนังสือพระคัมภีร์ทำให้คริสตชนมีความรู้ถึงพระเจ้าและรู้ถึงแผนการของพระองค์สำหรับมนุษย์

พระเจ้า เป็นใคร?

                หลายๆ คนคงจะถามคำถามนี้กัน ไม่ยกเว้นแม้แต่นักบุญโฟสตินา ท่านนักบุญได้ถามตนเอง ท่านได้เขียนบันทึกไว้ว่า  มีอยู่คราวหนึ่งที่ดิฉันกำลังพิจารณาเรื่องพระตรีเอกภาพถึงพระธรรมชาติของพระเจ้า ดิฉันอยากรู้จักพระเจ้าและหยั่งถึงพระองค์ให้ถ่องแท้แน่นอน... ชั่วอึดใจเดียว จิตดิฉันก็ถูกฉวยไปยังสถานที่ที่ดูเหมือนกับเป็นโลกหน้า ดิฉันเห็นความสว่างที่เข้าไม่ถึง ในความสว่างนี้ดูเหมือนว่ามีสามต้นธารความสว่าง ซึ่งดิฉันไม่สามารถเข้าใจได้ และมีคำพูดออกมาจากความสว่างนั้นในรูปสายฟ้าโอบรอบท้องฟ้าและแผ่นดิน ความที่ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างทำให้ดิฉันเศร้ามาก ทันใดนั้น พระผู้ช่วยให้รอดที่รักยิ่งของเราเสด็จออกมาจากความสว่างเหลือล้นที่เข้าไม่ถึงนี้ ทรงงดงามสุดที่จะอธิบายได้บาดแผลของพระองค์ส่องสว่างรุ่งโรจน์แล้วมีเสียงจากความสว่างนี้กล่าวว่าพระเจ้าเป็นใครนั้น ไม่มีใครหยั่งถึงแก่นแท้ของพระองค์ได้ ไม่ว่าจะด้วยปัญญาของทูตสวรรค์หรือของมนุษย์พระเยซูเจ้าตรัสกับดิฉัน จงมารู้จักพระเจ้าโดยการเพ่งพิศใคร่ครวญคุณลักษณะทั้งหลายของพระองค์เถิดหลังจากนั้นชั่วขณะ พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์ทำสำคัญมหากางเขนแล้วก็หายไป (บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินาข้อ ๓๐)

                จากการบรรยายประสบการณ์ชีวิตจิตของนักบุญโฟสตินา จะพบว่า ไม่มีใครหยั่งถึงแก่นแท้ของพระองค์ได้พระเยซูเจ้าได้ตรัสแนะนำกับนักบุญโฟสตินา แทนที่จะแสวงหาพระเจ้าเป็นใคร ให้แสวงหาและรู้จักคุณลักษณะทั้งหลายของพระองค์

                โดยการใคร่ครวญและรำพึงของนักบุญโฟสตินา ท่านได้บันทึกคุณลักษณะของพระเจ้าไว้ดังนี้

คุณลักษณะของพระเจ้า (อ่านต่อฉบับหน้า)

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5101525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2024
2162
13022
5056369
15224
95001
5101525
Your IP: 3.228.11.9
Server Time: 2020-08-06 22:27:07
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com