Homeถาม-ตอบ กับคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ทำไมในพระคัมภีร์ จึงสอนว่าเมื่อเขาตบแก้มซ้าย ทำไมต้องยื่นอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย?

ทำไมในพระคัมภีร์ จึงสอนว่าเมื่อเขาตบแก้มซ้าย ทำไมต้องยื่นอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย?

ทำไมในพระคัมภีร์ จึงสอนว่าเมื่อเขาตบแก้มซ้าย

ทำไมต้องยื่นอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย?

          

“ผู้ใด​ตบ​แก้ม​ท่าน​ข้าง​หนึ่งจง​หัน​แก้ม​อีก​ข้าง​หนึ่ง​ให้​เขา​ตบ​ด้วยผู้ใด​เอา​เสื้อคลุม​ของ​ท่าน​ไปจง​ปล่อย​ให้​เขา​เอา​เสื้อ​ยาว​ไป​ด้วย” (ลก 6:29)

“แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย”  (มธ 5:39)

หากเราถนัดมือขวาและยืนหันหน้าเข้าหาอีกคนหนึ่ง เราจะตบแก้มขวาของเขาได้อย่างไร ?

แน่นอนว่าคงไม่มีใครพยายามบิดแขนของตนเพื่อจะตบแก้มขวาของอีกคนหนึ่ง แต่คงใช้หลังมือตบแทน (backhand)

แต่การใช้หลังมือตบนั้น กฎหมายยิวถือว่าเป็นการ “ดูหมิ่นสบประมาท” ผู้อื่นเป็นสองเท่าของการใช้ฝ่ามือ

ประเด็นของพระเยซูเจ้าจึงอยู่ที่ว่า “ไม่ว่าผู้อื่นจะดูหมิ่นสบประมาทเรามากเพียงใด เราจะต้องไม่โกรธเคืองหรือแก้เผ็ด”

พระองค์เองก็ทรงถูกชาวยิวสบประมาทว่าเป็นนักกิน นักดื่ม เป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป 18ยอห์น​มาไม่​กินไม่​ดื่มเขา​ก็​ว่า ‘คน​นี้​มี​ปิศาจ​สิง’ 19บุตร​แห่ง​มนุษย์​มากิน​และ​ดื่มเขา​ก็​ว่า ‘ดู​ซินัก​กินนัก​ดื่มเป็นเพื่อน​กับ​คน​เก็บ​ภาษี​และ​คน​บาป’ แต่​พระ​ปรีชา​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ผ่าน​การ​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​ถูกต้อง​โดย​กิจการ” (มธ 11:19)

คริสตชนเริ่มแรกก็ถูกใส่ความว่ากินเนื้อเด็ก เป็นนักวางเพลิง ประพฤติผิดศีลธรรม ฯลฯ

เช่นเดียวกัน เราอาจจะไม่เคยถูกใครตบแก้มมาก่อน แต่คงไม่มีใครในพวกเรารอดพ้นจากการถูกดูหมิ่นสบประมาท แม้แต่เวลามาวัด หลายคนคงเคยรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นเพราะไม่ได้รับความสนใจจากพระสงฆ์หรือผู้อื่นเท่าที่ควร ไม่ได้นั่งในที่เหมาะสม ไม่ได้รับเชิญให้ทำนั่นทำนี่ ฯลฯ

แม้นี่จะเป็นปัญหาที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันก็จริง แต่คริสตชนแท้พึงเลียนแบบอย่างของพระอาจารย์เจ้าผู้ทรงยอมรับการดูหมิ่นสบประมาทโดยปราศจากความขุ่นเคืองใดๆ ทั้งสิ้น

สถิติการเยี่ยมชม

9631795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19266
15998
69746
9542498
118162
260177
9631795
Your IP: 44.210.149.205
Server Time: 2024-04-20 23:56:23

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com