Homeรำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์(5/4/63) วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

(5/4/63) วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

   

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

{อสค.37:12-14; สดด. 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8; รม. 8:8-11; ยน.11:1-45}

<<ทุก​คน​ที่​มี​ชีวิต และ​เชื่อ​ใน​เราจะ​ไม่​มี​วัน​ตาย​เลยท่าน​เชื่อ​เช่นนี้​หรือ>>
{ยน.11:26
}

 

พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับผลของบาปนั่นคือความตาย พระองค์ตรัสกับศิษย์ว่า<<​ลา​ซา​รัส​เพื่อน​ของ​เรา​กำลัง​หลับ​อยู่>> {ยน.11:11}

สำหรับมนุษย์ สามารถเอาชนะผลของบาปได้ เครื่องมือที่จะเอาชนะคือ “เชื่อในพระเยซูเจ้า”<<​เรา​ยินดี​สำหรับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เรา​ไม่​ได้​อยู่​ที่นั่น​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เชื่อ เรา​ไป​หา​เขา​กัน​เถิด>> {ยน.11:15}

พระเยซูเจ้าสัญญากับผู้ที่เชื่อในพระองค์ เขาเหล่านั้นจะชนะความตาย<<​ทุก​คน​ที่​มี​ชีวิตและ​เชื่อ​ใน​เราจะ​ไม่​มี​วัน​ตาย​เลย>> {ยน.11:26}

และพระองค์ทรงปลุกความเชื่อของมาธาด้วยคำถาม<<​ท่าน​เชื่อ​เช่นนี้​หรือ>> {ยน.11:26}

มาธาทูลตอบว่า<<​เชื่อ​พระ​เจ้า​ข้า ดิฉัน​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​เป็น​พระ​คริสต​เจ้า พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ที่​จะ​ต้อง​เสด็จ​มา​ใน​โลก​นี้>> {ยน.11:27}

พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า<<ท่าน​มี​ความ​เชื่อ ท่าน​จะ​เห็น​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​เจ้า>> {ยน.11:40}  หลังจากนั้นพระองค์ภาวนาเพื่อทุกคนจะได้มีความเชื่อ<<ข้า​แต่​พระ​บิดา​เจ้า ข้าพ​เจ้า​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ที่​ทรง​ฟัง​คำ​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​ทราบ​ดี​ว่า พระ​องค์​ทรง​ฟัง​ข้าพ​เจ้า​เสมอแต่​ที่​ข้าพ​เจ้า​กล่าว​เช่นนี้ก็​เพื่อ​ประชาชน​ที่อยู่​รอบ​ข้าพ​เจ้าเขา​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ส่ง​ข้าพ​เจ้า​มา>> {ยน.11:41-42} 

หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงปลุกลาซารัสแล้ว ชาวยิว<<เชื่อ​ใน​พระ​องค์>> {ยน.11:45} 

มนุษย์ทุกคน<<ได้​รับ​ความ​รอด​พ้น​เพราะ​พระ​หรรษ​ทาน​อาศัย​ความ​เชื่อ>> {อฟ.2:8}  ทุกสิ่งที่อย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อ {รม. 4:16}  ปราศจากความเชื่อคริสตชนไม่สามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เลย{ฮบ.11:6} 

เทศกาลมหาพรตนี้จงวอนขอความเชื่อจากพระเยซูเจ้าทุกๆ วัน<<ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด>> {มก.9:24} 

 

>>จง​เชื่อ​พระ​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิด

ท่าน​และ​ครอบครัว​จะ​ได้​รอด​พ้น<<

{กจ.16:31}

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

รำพึงพระวาจาประจำวันได้ที่ www.kamsonchan.com

 

 

   

สถิติการเยี่ยมชม

5998388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
780
2243
12015
5970716
70904
76743
5998388
Your IP: 3.236.68.118
Server Time: 2021-07-30 07:13:49

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com