Homeรำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์(1/4/63) วันพุธสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

(1/4/63) วันพุธสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

   

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

วันพุธสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

บทอ่านที่ 1 ดนล.3:14-20, 91-92, 95;

เพลงสดุดีดนล.3:52, 53, 54, 55, 56;

พระวรสาร: ยน.8:31-42

<<ท่าน​พูด​ได้​อย่างไร​ว่าท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​อิสระ>>
{ยน.8:33
}

 

พระวรสารวันนี้ชาวยิวไม่เข้าใจในคำตรัสของพระองค์<<ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​อิสระ>>{ยน.8:33}

ท่านทั้งหลายเป็นอิสระพระะองค์ทรงหมายความว่า หากผู้ใดยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้นั้นจะเป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปและเป็นที่อิสระที่จะ......

Ì  เป็นที่อิสระที่จะ<<ชื่นชมยินดี​สุด​ที่​จะ​พรรณนา>>{1ปต.1:8} ซึ่ง<<ไม่​มี​ใคร​นำ​ความ​ยินดี​ไป​จาก​ท่าน​ได้>>{ยน.16:22}

Ì  เป็นที่อิสระที่จะเข้าสู่<<ภูเขา​ศิ​โยน​และ​นคร​แห่ง​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ชีวิต>>{ฮบ.12:22} และยังเข้าถึง<<องค์​พระ​เยซู​เจ้า​ผู้​เป็น​คนกลาง​แห่ง​พันธ​สัญญา​ใหม่>>{ฮบ.12:24} ด้วยความมั่นใจ

Ì  เป็นที่อิสระจาก<<ความ​กลัว​ตาย>>{ฮบ.2:15} และไม่มีใครพลากเขาไปจากพระเจ้าได้{ดนล.3:16-18}

Ì  เป็นที่อิสระจากการ<<​เป็น​ทาส​ของ​บาป>>{ยน.8:34}

Ì  เป็นที่อิสระเพื่อจะได้สรรเสริญพระเจ้าได้อย่างสุดกำลัง{2ซมอ.6:14; ยน.12:3-5}

Ì  เป็นที่อิสระที่จะประกาศว่าพระเยซูเจ้าเป็น<<​​หนทางความ​จริงและ​ชีวิต>>{ยน.14:6}ซึ่งความจริงของพระเยซูเจ้า<<​​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​อิสระ>>{ยน.8:32}

คริสตชนผู้ดำเนินชีวิตตามพระวาจา ตามคำสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์ปลดปล่อย<<​ให้​เป็น​อิสระ>>{สดด.18:19}เพื่อเปิดประตูของเราแต่ละคนผู้ประกาศพระวาจาของพระองค์{กจ. 2:4}

เมื่อคริสตชนเป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปต่าง ๆ เขาสามารถเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้าได้<<พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​ท่าน​ให้​มา​รับ​อิสรภาพขอ​เพียง​แต่​อย่า​ใช้อิสรภาพ​นั้น​เป็น​ข้อแก้ตัว​ที่​จะ​ทำ​ตามใจ​ตนแต่​จง​รับใช้​ซึ่งกันและกัน​ด้วย​ความ​รัก>>{กท.5:13}

เทศกาลมหาพรตนี้อาศัยพระเยซูเจ้าท่านจะเป็นอิสระจากความกลัวทั้งมวล

 

>>พระ​คริสต​เจ้า​ทรง​ปลดปล่อย​เรา​ให้​เป็น​อิสระ​แล้ว ฉะนั้นจง​ยืนหยัด​มั่นคง

และ​อย่า​เข้า​เทียม​แอก​เป็น​ทาส​อีก​เลย<<

{กท.5:1}

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

รำพึงพระวาจาประจำวันได้ที่ www.kamsonchan.com

 

 

   

สถิติการเยี่ยมชม

5998480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
872
2243
12107
5970716
70996
76743
5998480
Your IP: 3.236.68.118
Server Time: 2021-07-30 08:05:29

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com