Homeรำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์(09/01/62) วันพุธหลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ : ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้เราก็ควรจะรักกันด้วย

(09/01/62) วันพุธหลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ : ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้เราก็ควรจะรักกันด้วย

   

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันที่ 9 มกราคม 2562

วันพุธหลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

[1ยน.4:11-18; สดด.72:1-2,10,12-13; มก.6:45-52]

ท่าน​ที่รัก​ทั้ง​หลาย ถ้า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​เรา​เช่นนี้เรา​ก็​ควร​จะ​รัก​กัน​ด้วย (1ยน.4:11)

 

          บรรดานักบุญคือ.......

ü   ผู้ที่สะท้อนความรักของพระเจ้าเพื่อคนรอบข้าง(1ยน.4:11)

ü  คือผู้ที่ประกาศความรักของพระเจ้าออกไปทั่วโลก <ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ออก​ไป​ทั่วโลก ประกาศ​ข่าว​ดี​ให้​มนุษย์​ทั้งปวง>(มก.16:15)

ü  คือผู้ที่เป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ <ถ้า​เรา​รัก​กันพระ​เจ้า​ย่อม​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​เราและ​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​ใน​เรา​ก็​จะ​สมบูรณ์>(1ยน.4:12)

ü   คือผู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้า

          คริสตชนเช่นกัน ในเวลาที่เขารักพระเจ้า เขาสามารถที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้าได้<หญิง​คน​นี้​ขัดสน​อยู่​แล้วยัง​นำ​เงิน​ทั้งหมด​สำหรับ​เลี้ยง​ชีพ​มา​ทำ​ทาน>(ลก.21:4)

          เขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเติมเต็มทรัพย์สมบัติของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้<คน​ที่​พบ​ก็​ฝัง​ซ่อน​สมบัติ​นั้นและ​ยินดี​กลับ​ไป​ขาย​ทุกสิ่ง​ที่​มีนำ​เงิน​มา​ซื้อ​นา​แปลง​นั้น>(มธ.13:44),เมื่อเขาตอบสนองความรักที่มีต่อพระเจ้าแล้ว  พระองค์<จะ​ทรง​ตอบแทนโดย​ประ​ทาน​ทุกสิ่ง​ที่​ท่าน​ต้อง​การ​อย่าง​สมศักดิ์ศรี​กับ​ความ​มั่งคั่ง​ของ​พระ​องค์​ใน​พระ​คริสต​เยซู>(ฟบ.4:19)

          เมื่อคริสตชนดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความถูกต้องด้วยความยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์จะประทานพระหรรษทานให้ผู้นั้นอย่างเต็มเปี่ยม <เพราะ​ผู้​ที่​มี​มาก จะ​ได้​รับ​มาก​ขึ้น และ​เขา​จะ​มี​เหลือเฟือ>(มธ.25:29)

          เมื่อคริสตชนเชื่อฟัง นอบน้อมและรักพระเยซูเจ้า พระองค์จะร่วมในกิจการงานของเรา<เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่าผู้​ที่​เชื่อ​ใน​เราก็​จะ​ทำ​กิจการ​ที่​เรา​กำลัง​ทำ​อยู่​ด้วยและ​จะ​ทำ​กิจการ​ที่​ใหญ่​กว่า​นั้น​อีก>(ยน.14:12)

          ดังนั้นคริสตชน ท่านจงรักพระเจ้าของท่านเถิด <ท่าน​ที่รัก​ทั้ง​หลายถ้า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​เรา​เช่นนี้เรา​ก็​ควร​จะ​รัก​กัน​ด้วยเรา​ก็​ควร​จะ​รัก​กัน​ด้วย>(1ยน.4:11)

 

>>ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน

ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุก<<

(มก.10:44)

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

รำพึงพระวาจาประจำวันได้ที่ www.kamsonchan.com

 

 

   

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3829435
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1970
2916
11380
3779369
76941
145889
3829435
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 14:42:25
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com