Homeแวดวงคำสอนต่างประเทศคำสอนวันพุธกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส...

คำสอนวันพุธกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส...


พระบัญญัติสิบประการ : ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา (อพย 20.3)

            เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้พบปะกับประชาชน ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 เพื่อทรงทักทายและสอนคำสอนให้กับพวกเขา โดยคำสอนที่ทรงสอนในวันพุธนี้ มาจากพระบัญญัติประการที่หนึ่ง “จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน” โดยเน้นย้ำประโยคที่ว่า “ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา : การบูชารูปปั้น”

            พระบัญญัติให้เราหลีกเลี่ยงที่จะทำรูปปั้นหรือรูปเคารพในทุกรูปแบบ ซึ่งในสมัยนี้รูปเคารพมาในหลากหลายรูปแบบมาก เรียกได้ว่าเป็นมีเป็น Supermarket กันเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น สิ่งของ โทรศัพท์มือถือ รูปภาพ ไอเดีย กฎต่างๆ ฯลฯ และแทนที่เราจะภาวนาต่อพระเจ้า เรากลับไปภาวนา หวังในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ พระองค์ทรงยกตัวอย่างที่พระองค์ทรงเห็นในตอนที่พระองค์ไปทำมิสซาแล้วต้องไปโปรดศีลกำลังให้กับวัดใกล้ๆ กันอีกวัดหนึ่ง ในขณะเดินทาง พระองค์เห็นสวนสาธารณะที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีโต๊ะมากกว่าห้าสิบตัว มีเก้าอี้ที่มีคนนั่งหันหน้าชนกัน พวกเขากำลังดูไพ่ทาโร เพื่อดูว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร แทนที่จะสวดต่อพระเป็นเจ้าผู้มีพระญาณสอดส่อง พระสันตะปาปาทรงถามว่า เราเองเคยไปดูไพ่ทาโรไหม? เคยให้คนดูลายเส้นบนฝ่ามือของเราเพื่อทำนายอนาคตไหม? พระองค์เน้นย้ำให้เราคริสตชนถามตนเองว่า “จริงๆ แล้ว ใครคือพระเจ้าของฉัน”

       การนับถือรูปปฎิมาไม่เกี่ยวข้องเพียงแค่การถวายบูชาที่ผิดๆ ของลัทธิคนต่างศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการประจญล่อลวงความเชื่ออยู่เสมอ  ซึ่งประกอบด้วยการนับถือสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า มีการนับถือรูปปฏิมาเมื่อมนุษย์ให้ความเคารพและนับถือสิ่งสร้างแทนที่พระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระหรือปีศาจ (ตัวอย่างลัทธินับถือซาตาน) อำนาจความพอใจ เชื้อชาติ บรรพบุรุษ รัฐ เงินทอง ฯลฯ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้” (มธ 6:24) มาณสักขีจำนวนมากถูกประหารชีวิตไปเพราะไม่กราบไหว้ “สัตว์ร้าย” (เทียบ 22:14) โดยการปฏิเสธแม้จะทำให้ตนตกเป็นคารวกิจ การนับถือรูปปฏิมาปฏิเสธความเป็นเจ้าแต่องค์เดียวของพระเจ้า เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งเข้ากันไม่ได้กับการมีชีวิตร่วมกันกับพระเจ้า (เทียบ กท5:20; อฟ 5:5)                                  ( อ้างอิง - คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกภาค 3 ข้อ 2113)

            การเป็นคริสตชนไม่สามารถมีชีวิตโดยไม่มีจุดศูนย์กลางแห่งความเชื่อได้ จุดศูนย์กลางที่ว่านั่นก็คือ พระเจ้าเที่ยงแท้ “เราต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้าเบื้องบน หรืออยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรืออยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน ท่านต้องไม่กราบไหว้หรือรับใช้เทพเจ้าเหล่านั้น” (อพย 20:4-5ก)

            พระองค์ทรงมอบคำถามให้เราไตร่ตรองชีวิตของตนว่า อะไรคือพระเท็จเทียม อะไรคือรูปเคารพของฉัน? ถ้าหามันพบแล้วก็ทิ้งมันออกนอกหน้าต่างไปซะ!

อ้างอิงจาก : http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180801_udienza-generale.html

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3829366
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1901
2916
11311
3779369
76872
145889
3829366
Your IP: 54.242.25.198
Server Time: 2019-06-19 14:22:54
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com