Homeคลิปวิดีโอน่าสนใจสารคดีครูคำสอน (Volunteer Catechists)

สารคดีครูคำสอน

                             

           สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตรัสในการประชุมครูคำสอนระดับโลกเมื่อปี 2013 ที่นครรัฐวาติกันว่า "พระศาสนจักรไม่ได้เติบโตด้วยการชวนให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนามาเป็นคาทอลิก แต่พระศาสนจักรคาทอลิก เติบโตมาด้วยการเป็นประจักษ์พยาน เพราะการเป็นครูคำสอน คือ การเป็นด้วยชีวิต คือการนำทางผู้อื่นผ่านทางพระวาจาของพระเยซูและการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์

           คุณครูสุมาลี วรอุไร หรือ ครูแพท ก็เป็นครูคำสอนอีกท่านหนึ่ง ที่ทุ่มเทงานคำสอนมาเกือบทั้งชีวิต แม้ปัจจุบันท่านจะเกษียณอายุราชการครูแล้ว แต่ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับการสอนคำสอน และรับหน้าที่เป็นครูคำสอนที่โรงเรียนคาทอลิกสันติภาพ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา...

                            

สถิติการเยี่ยมชม

6129620
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
948
4678
948
6112061
42610
84145
6129620
Your IP: 3.236.55.22
Server Time: 2021-09-19 14:57:59

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com