ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

            

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

(Compendium Catechism of the Catholic Church)


       สวัสดีค่ะทุกๆ ท่าน ที่กำลังติดตามหน่วยงานคำสอน สังฆมณฑลจันทบุรีนะคะ ตอนนี้เรามีบทเรียนใหม่ที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้

       ในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหาที่ ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก อธิบายถึงกฎเกณฑ์ การสวดภาวนาต่างๆ ของพระศาสนจักร เช่น “บทประกาศยืนยันความเชื่อ”, “บทข้าแต่พระบิดา” เป็นต้น และการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ ให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของคริสตชนมากขึ้น เมื่อเรียนรู้และเข้าใจแล้วอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตคริสตชนของเราด้วยนะคะ เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตคริสตชนที่ดีและมีสันติสุขในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

      ทางหน่วยงานฯ ได้นำเสนอบทเรียนไว้เป็นบทนะคะ เรียนจบบทมีแบบฝึกหัดให้ทำแล้วค่อยเรียนบทต่อไปนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีและสนุกกับการเรียนนะคะ   

            


              

       ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจศึกษาบทเรียนจากหนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกมาจนจบขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านที่มีความพยายามที่จะรู้จักและแสวงหาพระองค์และได้เรียนรู้จักพระศาสนจักรมากขึ้น หวังว่าบทเรียนนี้จะมีประโยชน์ที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อ ความหวัง ความรักให้กับทุกๆ ท่านนะคะ และอย่าลืมที่จะนำเอาพระวาจาของพระเจ้าและสิ่งที่ได้รับจากบทเรียนนี้ เป็นต้น ด้านการภาวนาต่อพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ

 ขอขอบคุณ...หน่วยงานคำสอน สังฆมณฑลจันทบุรี