Homeข่าวประชาสัมพันธ์

ดูงานนักศึกษาแสงธรรมปี 4


นักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม ได้มาศึกษาดูงานของทางแผนกคริสตศาสนธรรม ก่อนจบการศึกษา ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์สำหรับน้องๆ ในการเป็นครูคำสอนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ


แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกฯ ได้รับเชิญให้จัดอบรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12 โรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ โดยมีการแนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2018 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการมารานาธา ประจำเดือนกุมภาพันธ์


แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี จัดให้มีช่วงเวลาของการพบพระ โดยอาศัยพระวาจาและการภาวนา ภายใต้โครงการ “มารานาธา” โดยมีการฝึกจิตสวดภาวนา เฝ้าศีล และอธิบายพระคัมภีร์ในหัวข้อโยบ เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรม


แผนกคริสตศาสนธรรมร่วมกับแผนกพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลจันทบุรี จัดการอบรมเชิงปฎิบัติ "ผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรม" โดยมีคุณพ่อเอกภพ ผลมูล, คุณพ่อเอนก นามวงษ์ และเจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม เป็นวิทยากรให้การอบรม ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2018 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 165 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

หน้า 8 จาก 25

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4584290
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
978
1517
4136
4564630
52509
102672
4584290
Your IP: 35.168.111.191
Server Time: 2020-01-21 11:01:31
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com