Homeข่าวประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง


คุณพ่อเอนก นามวงษ์และทีมงานหน่วยงานคำสอน ได้รับเชิญให้อบรมฟื้นฟูจิตใจครู โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจและความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาครูคำสอน ในหัวข้อ "วิธีการสอนคำสอน


ทางหน่วยงานคำสอนได้จัดให้มีโครงการพัฒนาครูคำสอน ในหัวข้อ "วิธีการสอนคำสอน" ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนคำสอนของคุณครูคำสอนทุกท่าน ซึ่งมีการฝึกสอนคำสอนจริงและมีกิจกรรมต่างๆ โดยอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรมและอาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน อาจารย์จากวิทยาลัยแสงธรรม เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ดูงานนักศึกษาแสงธรรมปี 4


นักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม ได้มาศึกษาดูงานของทางแผนกคริสตศาสนธรรม ก่อนจบการศึกษา ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์สำหรับน้องๆ ในการเป็นครูคำสอนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ


แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี นำโดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกฯ ได้รับเชิญให้จัดอบรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12 โรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ โดยมีการแนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2018 ณ โรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

หน้า 8 จาก 25

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5101621
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2120
2162
13118
5056369
15320
95001
5101621
Your IP: 3.228.11.9
Server Time: 2020-08-06 23:19:44
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com